Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

mycken (mycket; myckna)adjektiv (omedelbart före subst.)much; (framför eng. subst. i pl.) manyen hel del a great deal of, a good deal of; (framför eng. subst. i pl.) a great manyfullt med plentyefter mycken diskussion after a great deal of discussiondet var mycket folk på mötet there were many people at the meetingvara till mycken nytta be of great use
© NE Nationalencyklopedin AB