Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 mutaintransitivt verb~de, ~tmuta in ngt gruv. file a mining claim for sth; claim sth äv. bildl.
1 mutasubstantiv~n, mutorbribe; vard. kickback (sg.)för att tysta ngn hush money (sg.)ta mutor take bribes (a bribe) <av from>transitivt verb~de, ~tbribe <med with (by)>; polit. äv. corrupt; speciellt vittne subornmuta ngn vard. äv. square sb, oil (grease) sb's palmhan lät inte muta sig he was not to be bribed
bestickatransitivt verb-stack, -stuckitmuta bribe; vittnen äv. subornlåta sig bestickas take (accept) bribes (a bribe)
handtryckningsubstantiv~en, ~areg. pressure of the hand; handslag handshakege ngn en handtryckning mindre muta grease sb's palm
smörjasubstantiv~n, smörjorfett grease; smörjmedel äv. lubricantskräp:allm. rubbish, muck; bildl. äv. trash; struntprat äv. nonsense, rot (jfr smord)transitivt verbsmorde el. smörjde, smort el. smörjtsmörjangt [med fett (olja)] grease (oil)…; rund~ lubricate; bestryka smear, daub <med with; on>smörja [in] händerna put some hand cream onjag smörjer alltid in mig när jag har duschat I always put on body lotion after I've showeredsmörja ngn muta grease (oil) sb's palm; smickra butter sb up
köpatransitivt verbköpte, köptbuy äv. bildl., purchase <av ngn from sb>; muta bribe, buy over; vard., gå med på buyha pengar att köpa för …to buy [things] withdet finns att köpa it is to be bought (had)Önskas köpa el. Köpes rubrik Wantedköpa ngn (sig) ngt buy sb (oneself) sthköpa ngt till ngn buy sth for sb
partikelverbköpa hemt.ex. mat, frukt buyköpa inbuy inköpa in sig i buy oneself (one's way) intoköpa uppbuy upköpa upp sina pengar spend all one's moneyköpa utköpa ut ngn buy sb outköpa ut sprit till ngn buy spirits (liquor) on sb's behalf
© NE Nationalencyklopedin AB