Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

mustsubstav äpplen juicesuga musten ur ngn wear sb out, exhaust sb
betänkaverbconsiderman måste betänka att… one must bear in mind that…
svångremsubstbeltvi måste dra åt svångremmen we must tighten our belts
bäddaverbdu måste bädda el. du måste bädda din säng you must make your bed
åtgärdaverbdet måste vi åtgärda göra något åt we must do something about it
ansökningstidsubstansökningstiden utgår den 15 applications must be sent in before the 15th
hushållspappersubstkitchen papervi måste köpa hushållspapper we must buy some kitchen rolls
talasverbvi får talas vid om saken we must have a talk about ithöra talas om hear of
hedersubsthonourtill hans heder skall det sägas att… one must say to his credit that…
aprilskämtsubstett aprilskämt an April fools' trickdet måste vara ett aprilskämt! you (they etc.) must be joking!
© NE Nationalencyklopedin AB