Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

muskelsubstmuscle
spändadjektivutsträckt stretched; om rep, muskel taut; om person tense; ivrig att få veta anxious to knowett spänt förhållande strained relations (pl.)högt spänd förväntan eager expectationspänt intresse intense interest
sträckasubststretch; avstånd el. vägsträcka distance; delsträcka section; delsträcka, etapp leg
verbspänna stretchsträcka en muskel pull a muscle, stretch a musclesträcka på benen stretch one's legssträcka på sig tänja och sträcka stretch, stretch oneself; räta på sig straighten oneself upsträck på dig! stå rak! stand straight!sträcka sig a) tänja och sträcka stretch, stretch oneself b) ha viss utsträckning stretch, rangesträcka sig efter ngt reach for sth, reach out for sth
verb och partikelverbsträcka framt.ex. handen put out, hold outsträcka utput out, hold out; tänja stretch out; dra ut el. spänna stretch; förlänga extend
© NE Nationalencyklopedin AB