Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

muskelsubstantiv~n, musklermusclespänna musklerna flex (tense) one's muscles
spändadjektivspänt (jfr spänna)eg.:[ut]sträckt stretched; om rep, muskel taut; om rep äv. tight, tense; bildl. el. nervös tense, nervy; vard., irriterad uptightett spänt förhållande strained relations (pl.)spänd förväntan eager (tense) expectationspänt intresse intense interestett spänt läge a tense situation, a state of tensionspända nerver tense (highly-strung, taut) nervesi spänd väntan on tenterhooksvara spänd på att få veta be curious (anxious) to know
sträckasubstantiv~n, sträckoravstånd samt väg~ distance; väg~ äv. stretch of road; del~,äv. sport., ban~ sectionsträckanStockholm-Åbo the route…tillryggalägga en sträcka [på 5 km] cover a distance [of…]tillryggalagd sträcka distance covered (run)vi fick gå en del av (hela) sträckan …part of the (the whole) way
transitivt verbsträckte, sträckträcka ut el. spänna el. tänja stretch; ut~ äv. extendsträcka…hårt (ordentligt) stretch…tightsträcka kölen [till en båt] lay [down] the keel [of a vessel]sträcka en lina sjö. stretch a ropemed.sträcka en muskel (sena) pull (strain) a muscle (a tendon)sträcka vapen lay down one's arms, capitulate
intransitivt verbsträckte, sträcktsträcka på benen äv. i betydelsen 'röra på sig' stretch one's legssträcka på halsen stretch one's neck, crane one's necksträcka på sig tänja och sträcka stretch [oneself], give a stretch; räta på sig straighten oneself upom flyttfåglar migrate
reflexivt verbsträckte, sträckt~ sig a) tänja och sträcka stretch [oneself]sträcka sig efter ngt reach [out] for sth b) friare:ha viss utsträckning stretch, range; framför allt bildl. extend; bildl. äv. go; löpa runbergskedjan sträcker sig från A till B …stretches (ranges) from A to Bägorna sträcker sig ända till floden …extend as far as the riverjag kan sträcka mig till 100 kronor I can go as far as…jag kan inte sträcka mig längre än så that is the furthest I can goanteckningarna sträcker sig över fem år …extend over a period of five years
partikelverbsträcka framt.ex. handen put outsträcka uppt.ex. handen put up, raisesträcka uttr. räcka ut put out; dra ut el. spänna stretch; bildl. el. förlänga extend; i tid äv. prolongsträcka ut sig [i gräset etc.] stretch oneself out (lie down full length) [on…]itr. ta ut stegen step out; om häst gallop at full speedlåta hästen sträcka ut give one's horse its head (the reins)
© NE Nationalencyklopedin AB