Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

museumsubstmuseum; för konst museum, gallery
konstmuseumsubstart museum
vaxkabinettsubstwaxworks exhibition, waxworks museum
nationalmuseumsubstnational museum; för konst national gallery
ordningsvaktsubstt.ex. i tunnelbanan el. ungefär guard, patrolman; vid t.ex. museum attendant
vaktmästaresubstuppsyningsman caretaker; spec. amer. janitor; i museum attendant; i kyrka verger; dörrvakt doorman, porter; på bio etc. commissionaire, attendant
erbjudaverbofferhan erbjöd museet att köpa tavlan he offered the museum a chance to buy the picturehon erbjöd mig att få bo hos henne she offered to let me stay with hermedföra presentdet erbjuder vissa svårigheter it presents certain difficultiesså snart tillfälle erbjuder sig as soon as an opportunity ariseshan erbjöd sig att göra det he offered to do it
© NE Nationalencyklopedin AB