Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

mulesubstantiv~n, mularmuzzle
1 mulasubstantiv~n, mulorzool. mule
sandalettsubstantiv~en, ~ersandalette; utan hälrem äv. mule
tjurskallesubstantiv~n, -skallarvard. obstinate (pigheaded) person, mule
mulåsnasubstantiv~n, -åsnoreg. hinny; vanl. mule
narkotikakurirsubstantiv~en, ~ernarcotics courier, drug-runner; vard. mule
knarkkurirsubstantiv~en, ~erdrug courier; sl. mule
toffelsubstantiv~n, tofflorslipper; klacklös äv. mulei tofflor el. med tofflor på fötterna in slipperstoffelhjälte henpecked husband
åsnasubstantiv~n, åsnordonkey, ass (båda äv. neds. om person)envis som en åsna stubborn as a mulesom en åsna mellan två hötappar like Buridan's ass, like a donkey between two bundles of hay
syndsubstantiv~en, ~erskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasförsyndelse sin; överträdelse transgression; åld., bibl. trespassett syndens näste a hotbed of sin (vice)envis som synden as stubborn as a muleför mina synder (synders skull) for my sinsleva i synd live in sinoböjl., enskada el. orättså (vad) synd! what a pity (shame)!det är synd att han inte kan komma it's a pity [that]…det är synd och skam it's a great (crying, wicked) shamesynd bara att det är så långt the pity is that…det är synd om honom one cannot help feeling sorry for him, I feel sorry for himtycka synd om ömka pity; hysa medkänsla feel sorry for
© NE Nationalencyklopedin AB