Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sabbaverbvard. ruin, spoil, muck up
smörjasubstskräp rubbish, muck
verbmed fett (olja) grease, oil
pannkakasubstpancakedet blev pannkaka av alltihop it fell flat, it became one big messgöra pannkaka av ngt make a mess of sth, muck up sth
© NE Nationalencyklopedin AB