Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

motsvarighetsubstöverensstämmelse correspondence; motstycke counterpart <till to, of>, opposite number
gymnasiumsubstbritt. motsvarighet upper secondary school; amer. motsvarighet senior high school
gymnasialadjektivbritt. motsvarighet upper secondary level; amer. motsvarighet senior high school level
gymnasieskolasubstbritt. motsvarighet upper secondary school; amer. motsvarighet senior high school
överflödskilonsubstexcess kilos; eng. motsvarighet ofta excess pounds
övningsbilsubstdriving-school car; britt. motsvarighet learner's car
hektarsubsthectareett (en) hektar britt. motsvarighet 2,471 acres
gymnasieläraresubstbritt. motsvarighet teacher at an upper secondary school; amer. motsvarighet teacher at a senior high school
gymnasistsubstbritt. motsvarighet pupil at an upper secondary school; amer. motsvarighet student at a senior high school
milsubsten mil ten kilometres; eng. motsvarighet ungefär six milesengelsk mil mile
© NE Nationalencyklopedin AB