Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

motståendeadjektivoböjl.opposite
uppslagsubstantiv~et, =idé idea; plan plan; impuls impulse; förslag suggestion; projekt projectdet gav mig uppslaget till min nya bok that gave me the idea for my…på byxa turn-up; amer. cuff; på ärm cuffmotstående sidor:i bok opening; i tidning o.d. spread
© NE Nationalencyklopedin AB