Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

motivsubstantiv~et, =bevekelsegrund motive <för, till for, of>; drivfjäder äv. incentive <för to>; skäl reason <för for>; cause <för of>vad hade han för motiv för att (+ inf.) what was his motive (reason) for + ing-formämne, grundtanke motif; för tavla äv. subject; mus. äv. theme <för, tilli samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor, of>
underliggandeadjektivoböjl.om t.ex. lagar el. motiv underlying
urskiljatransitivt verb-skilde el. -skiljde, -skilt el. -skiljtmed synen discern, distinguish; märka el. förnimma perceive; med hörseln catchen ny tendens kan urskiljas …can be seen (perceived)hans motiv är svåra att urskilja äv. …hard to make out
avsiktsubstantiv~en, ~erallm. intention; syfte el. ändamål purpose, aim; mål äv. object; plan el. uppsåt design <mot on>; motiv motive; jur., ofta intentha för avsikt att gå have the intention of goingi avsikt att gå with a view to goingmed de [allra] bästa avsikter with the best possible intentionsmed avsikt on purpose, deliberatelymed avsikt att döda with intent to killgöra ngt utan avsikt …unintentionally, …unpremeditatedly
© NE Nationalencyklopedin AB