Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

motionsubstantiv~enskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknaskroppsrörelse [physical] exercisemotion get [some] exercise~en, ~erskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasförslag motion; lagförslag [private, member's] bill <i on; om for; [om] att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf. (for skiljetecken mellan denna SCB och föreg. SCB saknas+ ing-form)>väcka motion propose (submit) a motion, introduce a bill, move a resolution
åksjukasubstantiv~ntravel (motion) sickness
evighetsmaskinsubstantiv~en, ~erperpetual motion machine
ultrarapidsubstantivoböjl., i ultrarapid in slow motionadjektivneutrum undviksultrarapid film slow motion picture
motioneratransitivt verb~de, ~tmotionerat.ex. en häst give…exercise, exercise…intransitivt verb~de, ~tskaffa sig motion take exerciseväcka förslagse väcka motionunder motion
förslagsställaresubstantiv~n, =proposer [of the (resp. a) motion], mover
studsmattasubstantiv~n, -mattortrampoline; för motion rebounder
åtbördsubstantiv~en, ~ergesture, motiongöra åtbörder gesticulate, gesture
vågrörelsesubstantiv~n, ~rundulation; fys. wave motion (propagation)
arbetsstudiersubstantiv i pluralwork (time and motion) study (sg.); methods engineering (sg.)
© NE Nationalencyklopedin AB