Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

motionsubstkroppsrörelse exerciseförslag motion <om for>; lagförslag bill <i on; om for>
slow motionsubsti slow motion in slow motion
avföringsubstmotion; exkrementer excrementha avföring pass a motion
studsmattasubsttrampoline; för motion rebounder
ultrarapidadjektivultrarapid bild slow-motion picture
substi ultrarapid in slow motion
vinksubstmed handen wave; tecken sign, motion; antydan hintförstå vinken take the hint
rörelsesubstmotsats: vila motion; av levande varelse movementsätta fantasin i rörelse stir the imaginationsätta sig i rörelse begin to movevara i rörelse be in motionpolitisk etc. movementaffärsrörelse business, enterprise
© NE Nationalencyklopedin AB