Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

motprepositioni riktning mot towardsgränsen mot Finland the Finnish borderhålla upp mot ljuset hold up to the lightrusa mot dörren dash to the doorskjuta mot shoot ati fråga om inställning: to, towardsgrym mot cruel tovänlig mot kind toför att beteckna motstånd, kontrast, motsvarighet against, fortabletter mot huvudvärk headache tabletsgöra ngt mot betalning do sth for money
mun-mot-munmetodensubstthe mouth-to-mouth method, the kiss of life
botemedelsubstremedy <mot for>, cure <mot for>
oviljasubstagg animosity <mot towards>; stark. aversion <mot to>
artigadjektivpolite <mot to>formellare courteous <mot to>
skyldighetsubstduty <mot towards>, obligation <mot towards>
uppriktighetsubstsincerity <mot with>, frankness <mot with>
förbudsubstprohibition <mot against>, ban <mot on>
oförskämdadjektivinsolent <mot to>, impudent <mot to>
trolösadjektivfaithless <mot to>, disloyal <mot to>
© NE Nationalencyklopedin AB