Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

moralsubstantiv~en, ~eretik ethics (sg. el. pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknas~uppfattning morality (endast sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasseder morals (pl.)anda el. t.ex. i lag, på arbetsplats el. spec. bland trupper morale (endast sg.)höja moralen boost moralesensmoral moral <i of>
sensmoralsubstantiv~en, ~ermoralsensmoralen är… the moral is…
moralbegreppsubstantiv~et, =moral concept
amoraliskadjektiv~tamoral, non-moral
moraliskadjektiv~tmoral; etisk ethical
lättfärdighetsubstantiv~enneds. loose morals (pl.)moral laxity
lösaktighetsubstantiv~en[moral] looseness (laxity), loose living
sedelärandeadjektivoböjl.moral, moralizingen sedelärande berättelse a story with a moral [to it], a cautionary tale
moralkaka~n, -kakor och moralpredikansubstantiv=, en, predikningar[moral] lecture, sermon
civilkuragesubstantiv~tmoral couragevisa civilkurage äv. have the courage of one's beliefs
© NE Nationalencyklopedin AB