Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

mopedsubstantiv~en, ~ermoped
2 moppesubstantiv~n, mopparvard., moped moped
knarrsubstantiv~etskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasknarrande ljud creaking, squeaking~en, ~arskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasvard., moped el. motorcykel boneshaker
respektiveadjektivoböjl.respectivede tog med sina respektive till festen they took their wives ([wives and] husbands) to the partyadverbrespectivelyagenten köper respektive säljer …buys or sells[, as the case may be]de fick en bil, en moped, respektive en cykel …and a bicycle respectively
© NE Nationalencyklopedin AB