Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

momentsubstantiv~et, =faktor element, factor; punkt point; stadium stage, phasedet svåraste momentet i tävlingen the most difficult part (element) of…fys. el. tekn. moment
herdestundsubstantiv~en, ~ertender moment; poet. dalliance
temposubstantiv~t, ~nfart pace, speed, rate; takt tempopl.tempos, mus. vanl. tempimoment moment; stadium stage
ögonblicksubstantiv~et, =momentett ögonblick! one moment [please]!, just a moment (minute, second)![dröj (vänta)] ett ögonblick! äv. hold on!, hang on!har du tid ett ögonblick? can you spare a moment (minute)?, can you give me a minute or two?det tror jag inte ett ögonblick I don't believe that for a (one single) momentvilket ögonblick som helst adv. [at] any moment [now]för ögonblicket för tillfället for the moment (time [being]); just nu at present, at the moment, just nowi nästa ögonblick [the] next momenti rätta ögonblicket (rätt ögonblick) at the right momenti samma ögonblick som jag såg honom the moment (instant, minute)…om ett ögonblick el. ögonblicket in a moment, in an instantpå ett ögonblick in a moment, in an instant; vard. in the twinkling of an eye, in a jiffy
tidpunktsubstantiv~en, ~erpoint [of time], momentvid denna tidpunkt at this moment (framför allt kritisk juncture)vid tidpunkten för… at the time of…
momangsubstantiv~en, ~ervard. instant, momentmomangen instantly, on the spot
olägligtadverbinopportunely, inconvenientlykomma olägligt om personel.sak come at an inconvenient moment
hastigastadverbsom hastigast in a hurry, hastilytitta in som hastigast look in for a moment
förvirringsubstantiv~enallm. confusion; persons äv. bewilderment, perplexity; oreda disorderi första förvirringen in the first moment of confusion
hjärnsläppsubstantiv~et, =vard.jag fick hjärnsläpp my mind's a blank, my mind's gone blank, I had a senior moment
© NE Nationalencyklopedin AB