Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

molntäckesubstantiv~t, ~ncloud-coverlättande molntäcke decreasing cloudtjockt molntäcke thick layer[s (pl.)] of clouduppsprickande molntäcke breaks (pl.) in the overcast, decreasing cloud
uppsprickandeadjektivoböjl.uppsprickande molntäcke breaks (pl.) in the overcast, decreasing cloud
rämnasubstantiv~n, rämnori t.ex. murel.i jorden crack; i molnen rentintransitivt verb~de, ~tspricka crack, split, tear; om molntäcke part
© NE Nationalencyklopedin AB