Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

mollsubstantivoböjl., enmus. minorgå i moll be in the minor key äv. bildl.
c-mollsubstantivoböjl.mus. C minor
d-mollsubstantivoböjl.mus. D minor
f-mollsubstantivoböjl.mus. F minor
a-mollsubstantivoböjl.mus. A minor
h-mollsubstantivoböjl.mus. B minor
g-mollsubstantivoböjl.mus. G minor
e-mollsubstantivoböjl.mus. E minor
ess-molloböjl. och ess mollsubstantivoböjl.mus. E flat minor
diss-mollsubstantivoböjl.mus. D sharp minor
© NE Nationalencyklopedin AB