Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

modestadjektiv=modest
ärbaradjektiv~tdecent, modest
sedesamadjektiv~t, ~mamodest; tillgjort blyg demure; sipp prudish
flärdfriadjektiv-frittnatural, unaffected, artless; anspråkslös modest, unpretentious
anspråkslösadjektiv~tunpretentious, modest; om måltid o.d. simple; i sina priser el. fordringar moderate
blygsamadjektiv~t, ~mamodest; måttlig äv. moderate; anspråkslös äv. unassuming, diffident
oansenligadjektiv~tinsignificant, inconsiderable; om t.ex. lön modest; om utseende plain, ordinary
försyntadjektiv=hänsynsfull considerate, tactful, discreet; delicate äv. om t.ex. fråga; tillbakadragen unobtrusive; blygsam modest
beskedligadjektiv~tgood-tempered; medgörlig obliging; anspråkslös modestsnäll och beskedlig good-natured
anspråkslöshetsubstantiv~enunpretentiousness; blygsamhet modesty; enkelhet simplicityroa sig i all anspråkslöshet …in a very modest way
© NE Nationalencyklopedin AB