Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

återhållsamhetsubstrestraint; måttfullhet temperance, moderation
måttasubstmoderationdet är ingen måtta på vad han fordrar there is no limit to what he demandsmed måtta moderately
lagomadverbnog just enoughdet är alldeles lagom saltat it is salted just rightkomma precis lagom i tid be just in time; lägligt come at the right moment
adjektivlagom avstånd at just the right distanceär det här lagom? a) is this enough?, is this about right? b) räcker det? will this do?skon är lagom åt mig the shoe fits meskon är precis lagom åt mig the shoe fits me exactly
substlagom är bäst everything in moderation
© NE Nationalencyklopedin AB