Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

modesubstantiv~t, ~nfashion, vogue, style; 'fluga' rage, faddet är högsta mode it is all (quite) the fashion (vogue, rage)klädd efter senaste modet dressed in the latest fashion (style)komma på modet become the fashion (fashionable), come into fashion (vogue)vara på modet be the (be in) fashion, be fashionable, be in vogue, be the craze, be all the rage
färdmedelsubstantiv-medlet, =means pl. lika (mode) of conveyance
behandlingsmetodsubstantiv~en, ~ermethod (mode) of treatment, procedure
tillvägagångssättsubstantiv~et, =[mode of] procedure, course (line) of action
lanseringsubstantiv~en, ~arintroduction; på marknaden putting out; av t.ex. mode, idé starting, launching
doriskadjektiv~tDoric, Doriandorisk pelare Doric columndorisk tonart mus. Dorian mode
färdsättsubstantiv~et, =means pl. lika (mode) of travel (transport, conveyance)
tonartsubstantiv~en, ~ermus. key; i grekisk o. medeltida musik mode
skaparesubstantiv~n, =allm. creator; av t.ex. mode el. stil originator; uppfinnare inventor; grundare founderdu min skapare! God Almighty!
stilbildandeadjektivoböjl. (attr.)…providing a pattern (model); om mode o.d. trendsetting; om t.ex. konst el. poesi el. idéer germinal
© NE Nationalencyklopedin AB