Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

modsubstcourage; vard. bottlefatta mod pluck up courageförlora modet lose heart, be discouragedkänna sig väl till mods feel at easevara vid gott mod be in good spirits
beråttadjektivmed berått mod deliberately
bekvämlighetsubstconvenience; trevnad comfortalla moderna bekvämligheter vard. all mod consförk. för modern conveniences
modernadjektivnutida modern, contemporary; tidsenlig up to date; på modet fashionablemodern lägenhet flat (apartment) with modern conveniences (vard. with mod cons)
uppståverbuppkomma, t.ex. svårigheter arise <av from>, come into existence, result <av from>; om t.ex. mod appear; plötsligt spring updet uppstod en paus there was a pausebibl. riseuppstå från de döda rise from the dead
styrkasubststrength; kraft power, force; intensitet intensityvindens styrka the force of the windandlig styrka strength of mindtrupp force; arbetsstyrka working staff; antal el. numerär strength
verbgöra starkare el. befästa strengthen, confirm; ge kraft, mod fortifybevisa prove; med vittnen attest, verify
fattaverbgripa catch, grasp; hugga tag i seize, take hold offatta ett beslut a) come to a decision b) vid möte pass a resolutionfatta misstankar mot begin to suspect, become suspicious offatta mod take couragefatta tycke för take a fancy tobegripa understand, graspha lätt att fatta be quick on the uptakeha svårt för att fatta be slow on the uptakefatta sig kort be brief
© NE Nationalencyklopedin AB