Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

mjuknaintransitivt verb~de, ~tsoften, become (grow) soft[er]
2 spakadjektiv~tlätthanterlig controllable, manageable; foglig docile; ödmjuk submissive, subduedbli spak spakna become more controllable (etc., se ovan); ibland become less aggressive; mjukna softenfå (göra) ngn spak make sb docile (etc., se ovan), break sb's spirit
© NE Nationalencyklopedin AB