Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

mjukadjektivsoft; t.ex. om handlag gentle; mör tender; smidig lithe, flexible
lenadjektivmjuk soft; slät smooth
necessärsubsttoilet case; mjuk toilet bag
kolasubsthård toffee; mjuk caramel
pepparkakasubstgingerbread biscuitmjuk pepparkaka gingerbread cake
mattasubstmjuk matta carpet; mindre rug; dörrmatta mathålla sig på mattan toe the line
vekadjektivpliable; svag weakom personer soft; mjuk, känslig gentle, tenderbli vek soften, grow soft
smidigadjektivböjlig el. spänstig flexible; vig el. rörlig lithemjuk (om t.ex. ngns sätt) smooth and easy
mjukaverbmjuka upp ngt göra mjuk make sth soft, soften sthmjuka upp t.ex. sina muskler limber up
lösadjektivloose; löstagbar detachable; separat separate, singleen lös hund a dog off the leash, a stray doglös fri be at largevara lös hålla på att lossna be coming off; ha lossnat be off, have come off, be (have come) looseelden är lös a fire has broken out; som utrop fire, fire!ej hård el. fast loose; mjuk loose, softom ammunition etc. blankom rykte etc. baseless, groundlesslösa grunder on flimsy groundsköpa ngt i lös vikt buy sth loose
adverblös på ngn (ngt) attack sb (sth)
© NE Nationalencyklopedin AB