Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

mjukadjektiv~ticke hård:allm. soft; t.ex. om anslag el. handlag el. sätt el. kontur gentle; icke stel:böjlig limp, supple; smidig lithe, lissom, limbermjuksom en vidja (katt) lissom (lithe)…mjuk och behaglig till sitt väsen gentle <mot to[wards]>mjuka rörelser graceful (lithe) movementsgöra vattnet mjukt soften…göra ngn mjuk foglig soften…upvara mjuk i kroppen have supple limbs, be lithe
svampigadjektiv~tmjuk el. porös spongy
1 kolasubstantiv~n, kolormjuk karamell caramel
svampaktigadjektiv~tmjuk el. porös spongy; bot. fungous
pepparkakasubstantiv~n, -kakorgingerbread biscuitmjuk pepparkaka gingerbread cake
filthattsubstantiv~en, ~arfelt [hat]; mjuk äv. trilby
mjukhetsubstantiv~ensoftness etc.; jfr mjuk; pliancy, flexibility
inbromsningsubstantiv~en, ~arbrakinggöra en mjuk inbromsning brake (apply the brakes) gently
mossubstantiv~etkok. mash; av äpplen sauce; mjuk massa pulp; röra mushgöra mos av bildl. make mincemeat of
lenadjektiv~tmjuk soft; slät smooth; friare om t.ex. röst silky äv. bildl.; om t.ex. smak bland, mildlen hud smooth (soft) skin
© NE Nationalencyklopedin AB