Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

1 mittpossesivt pronomense under min
2 mittsubstantiv~enallm. middle; centrum äv. centrei (på, vid) mitten in the middlei mitten av juni in the middle of June, in (at) mid-June
adverbkäppen gick mitt av …[right] in twomitt emellan halfway betweenhan är varken ljus eller mörk utan någonting mitt emellan …something [in] betweensanningen ligger mitt emellan …is midway between the twomitt emellan ögonen right between…mitt emot just (straight, right, exactly) opposite <ngt [to] sth>mitt fram right in frontmitt framför näsan på ngn under sb's very nose; 'rakt i ansiktet' in sb's facemitt framför ögonen på ngn right before sb's eyes, under sb's very eyesmitt i in (vid riktning into) the [very] middle <ngt of sth>mitt i ansiktet full (right) in the (one's) facemitt i natten right in the middle of the night; mera känslobetonat at (in the) dead of nightmitt i sommaren (vintern) äv. in the height of summer (depth of winter)osedd mitt i vimlet …amid the throngmitt ibland in the midst of, amongmitt ibland oss in our midstmitt inne i in the very (right in the) centre (middle) of; bildl. in the middle ofmitt inne i landet äv. in the interior of…dela ngt mitt itu …into two equal parts, …in halfmitt itu …[right] in twomitt in the middle; i rumsbetydelse äv. in the centre <ngt of sth>vara mitt [ute] på havet …in mid-ocean, …right out at seamitt underngt a) i rumsbetydelse immediately (exactly) under (nedanför below) b) i tidsbetydelse in the middle of…mitt uppe i i tidsbetydelse o. bildl. in the middle ofmitt ute i (på) out in the middle of, right out inmitt över ngt straight (exactly) above (over)…mitt över gatan straight across…
mittemellanadverbse mitt emellanunder mitt
mittpåadverbse mitt påunder mitt
mittemotadverbse mitt emotunder mitt
visaviprepositioni rumsbetydelse: mitt emot opposite; i förhållande till, gentemot vis-à-vis; beträffande regarding
föräldrahemsubstantiv~met, =[parental] homemitt föräldrahem vanl. my parents' home
1 labbsubstantiv~en, ~arpå djur paw; på människa, vard. paw, mitt; näve fist
egosubstantiv~t, ~negomitt alter ego my alter ego lat.
barndomshemsubstantiv~met, =, barndomshemmet mitt ~ my home as a child, the home of my childhood
© NE Nationalencyklopedin AB