Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

misstroverbdistrust; tvivla på doubt
substdistrust <till, mot of>
djupadjektivdeepdjup sorg profound grief, deep sorrowdjup misstro profound distrustdjup okunnighet profound ignorancei djup sorg in deep mourningdjup tallrik soup plate
substdepthförsvinna i djupet go to the bottomgå på djupet med go to the bottom ofkomma ut på djupet get out into deep water
© NE Nationalencyklopedin AB