Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

missräknareflexivt verb~de, ~tmissräkna sig göra en felberäkning make a miscalculation <på (i fråga om) about (as to)>missräkna sig bli besviken på ngn be deceived (disappointed) in sb
© NE Nationalencyklopedin AB