Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

missnöjesubstdissatisfaction <över at>, displeasure <över at>; stadigvarande discontent <över at>; ogillande disapproval <med of>
olustsubstobehag uneasiness; missnöje dissatisfaction; motvilja dislike, distastekänna olust inför feel uneasy about
gnällaverbjämra sig whine; yttra missnöje grumble; klaga complainom dörr creak
© NE Nationalencyklopedin AB