Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

misslyckasverbfail <med in; med att göra ngt to do sth>misslyckas kapitalt fail miserably
slintsubstslå slint misslyckas fail, backfire
strandaverbom fartyg run ashoremisslyckas fail, break down
klickaverbbli fel go wrong; misslyckas failom skjutvapen misfiredata.klicka click on, click
plattadjektivflatdet blev platt fall it was a flop, it was a fiasco
adverbflatlyfalla platt till marken misslyckas fall flat
dömaverbjudge <av, efter by, from>; i brottmål sentence, condemnatt döma av… judging from, judging byav allt att döma to all appearancesdöma ngn till 500 kronors böter fine sb 500 kronordöma ngn till döden sentence sb to deathplanen är dömd att misslyckas the scheme is doomed to failuresport. act as judge; i tennis etc. umpire; fotb. el. boxn. refereedomaren dömde frispark the referee awarded a free kick
© NE Nationalencyklopedin AB