Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

misskötatransitivt verb-skötte, -sköttmismanage; jfr vansköta; försumma el. t.ex. hälsa el. tjänst neglectreflexivt verb-skötte, -sköttmissköta sig neglect oneself (sin hälsa one's health)missköta sig [i sitt arbete] neglect one's work (duties)
försummatransitivt verb~de, ~tmissköta neglect; underlåta leave…undoneförsumma att (+ inf.) fail (omit) to + inf.; underlåta äv. neglect + ing-form (neglect to + inf.)känna sig försummad feel neglected (slighted, left out in the cold)
© NE Nationalencyklopedin AB