Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

missförståndsubstantiv~et, =misunderstanding; oenighet disagreement; jfr misstag, missuppfattning
missuppfattningsubstantiv~en, ~armissförstånd misunderstanding, misapprehension, mistake; felaktig uppfattning misconception, false idea
förebyggatransitivt verb-byggde, -byggtförhindra prevent; företa åtgärder mot provide (guard) against; förekomma forestallförebygga missförstånd preclude (obviate) misunderstanding
undvikandesubstantiv~t, ~navoiding, avoidanceför undvikande av missförstånd in order to avoid…adjektivoböjl.om t.ex. svar evasiveadverbevasivelysvara undvikande äv. give an evasive answer
© NE Nationalencyklopedin AB