En språktjänst från NE

Ordböcker
  • Svenska
    • Svensk ordbok
    • Svenska synonymer
  • Engelska
    • Engelska gratis
    • Engelska Pro
    • Engströms engelska tekniska
    • Gullbergs engelska fackordbok
  • Tyska
  • Franska
  • Spanska
  • Arabiska
  • Italienska
  • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

missförståndsubstantiv~et, =misunderstanding; oenighet disagreement; jfr misstag, missuppfattning
missuppfattningsubstantiv~en, ~armissförstånd misunderstanding, misapprehension, mistake; felaktig uppfattning misconception, false idea
förebyggatransitivt verb-byggde, -byggtförhindra prevent; företa åtgärder mot provide (guard) against; förekomma forestallförebygga missförstånd preclude (obviate) misunderstanding
undvikandesubstantiv~t, ~navoiding, avoidanceför undvikande av missförstånd in order to avoid…adjektivoböjl.om t.ex. svar evasiveadverbevasivelysvara undvikande äv. give an evasive answer