Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

missbrukaresubstav alkohol alcoholic; av narkotika drug addict
beroendeadjektivdependent <av, on>vara beroende av (på) be dependent on, depend onberoende a) på grund av owing to <att the fact that> b) avhängigt av depending on <om whether>vara beroende om missbrukare be addicted <av to>
substavhängighet dependence <av on>; beroendeställning position of dependencemissbrukares addiction
© NE Nationalencyklopedin AB