Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

misssubstmisslyckande miss
missaverbmiss
försittaverbmissförsitta chansen miss the opportunity
2 bomsubstfelskott miss
sumpaverbmissa miss; tappa losesumpa chansen miss the opportunity
2 bommaverbmissa miss <på ngt sth>
frökensubstogift kvinna unmarried woman; ung dam young ladylärarinna teachersom titel MissFröken! till uppasserska Waitress!; vard. Miss!Fröken Ur the Speaking Clock
försummaverbvansköta neglectmissa missförsumma att fail to, omit to
misteadverbwrongta miste make a mistakemiste om miss
längtaverblong <efter ngt for sth; efter att göra ngt to do sth>; stark. yearn <efter ngt for sth; efter att göra ngt to do sth>längta efter sakna misslängta hem long for home, be homesickjag längtar efter att få träffa dig I'm longing to see youjag längtar efter att du ska komma I'm longing for you to come
© NE Nationalencyklopedin AB