Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

minskningsubstantiv~en, ~arreduction, decrease, diminution <av, ii samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof, in>; nedskärning cut <av in>
avkortningsubstantiv~en, ~arse förkortningminskning el. avdrag reduction; på lön o.d. cut
nedsättningsubstantiv~en, ~arsänkning lowering; minskning reduction; pris~,amer. äv. markdown; av hörsel o.d. impairment
nedskärningsubstantiv~en, ~arminskning reduction <av of, in>; cut <av in>; av personal inom företag o.d. downsizing
sänkningsubstantiv~en, ~arabstr.:sänkande lowering osv.; jfr sänka; av fartyg sinking; geol. subsidencekonkr.:minskning av pris o.d. reduction; av pris el. lön äv. cut
nedgångsubstantiv~en, ~arhimlakroppars setting; sjunkande el. tillbakagång om pris o.d. decline äv. om kultur o.d., fall, drop; minskning decreasesolens nedgång sunsettill källare el. tunnelbana o.d. way (trappa stairs (pl.))down
ihopadverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. hålla ihopunder hållajfr också sammansättningar med hop- o. samman-)tillsammans together; gemensamt jointlyvara ihop vara ett par be going out togetherköra ihop med collide withspringa ihop med ngn bump into…uttryckande minskningkrympa ihop shrink upsmälta ihop bort melt away
lättnadsubstantiv~en, ~erlisa relief <för for, to; i in>; alleviation; mildring relaxation <i in, of>; lindring easing-off endast sg. <i in (of)>; nedsättning el. minskning reduction, abatement <i of>lättnader minskade besvärligheter facilitiesdra en lättnadens suck breathe a sigh of relief
kraftigadjektiv~tkraftfull powerful; kraftigt verkande äv. potenten kraftig dos a strong (stiff) dosekraftiga påtryckningar strong pressure (sg.)ett kraftigt slag a powerful (strong, violent, hard, heavy) blow
stor el. avsevärd el. t.ex. förlust el. minskning el. ökning great, big, substantial, considerable; om t.ex. nedgång äv. heavy; om t.ex. ökning äv. sharp, steepen kraftig prissänkning äv. a drastic reduction of (in) prices
stor till växten el. omfånget big; stadigt byggd sturdy, robust; fetlagd stoutkraftig benstomme sturdy framekraftig karl strapping (robust, hefty, strong) fellowkraftigt rep stout ropekraftiga skor stout (strong) shoeskraftigt tyg strong (heavy) material (cloth)
om mat el. måltid:bastant substantial, solid; närande nourishing, nutritious; fet rich; 'tung' heavy
© NE Nationalencyklopedin AB