Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

minskningsubstreduction <av, i of, in>, decrease <av, i of, in>; nedskärning cut <av in>
nedskärningsubstcut <i in>; minskning reduction
nedsättningsubstsänkning lowering; minskning reduction
nedgångsubsttill källare, tunnelbana etc. way downom himlakroppar settingsolens nedgång sunsettillbakagång, om pris decline; minskning decrease
© NE Nationalencyklopedin AB