Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ministersubstminister
statsrådsubstminister cabinet minister
statsministersubstprime minister, premier
jordbruksministersubstminister of agriculture
kulturministersubstminister of culture
utbildningsministersubstminister of education
försvarsministersubstminister of defence
handelsministersubstminister of commerce
justitieministersubstminister of justice
näringsministersubstminister of commerce
© NE Nationalencyklopedin AB