Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

minderårigadjektiv~tomyndig …under ageefterlämna minderåriga barn …young childrenminderårig förbrytare young offendersubstantiven ~, pl. ~a, en minderårig a minor, an infant båda spec. jur.minderåriga juveniles
otuktsubstantiv~enspeciellt bibl. fornication[bedriva] otukt med minderårig [commit] an indecent assault on a minor
omyndigadjektiv~tminderårig …under agehan är omyndig äv. he is a minorpsykiskt o.d.förklara ngn omyndig jur. declare sb incapacitated
© NE Nationalencyklopedin AB