Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

minasubstmine
sannaverbsanna mina ord! mark my words!
1 min (mitt, mina)pronomenmy; (självst.) mineMina damer och herrar! Ladies and Gentlemen!jag har gjort mitt I have done my part (bit)jag och de mina me and my family (my people)
morföräldrarsubst plmina morföräldrar my grandparents, my grandparents on my mother's side
ungdomsårsubst plearly yearsi mina ungdomsår in my early years, in my youth
farföräldrarsubst plmina farföräldrar my grandparents, my grandparents on my father's side
kollegasubstyrkesbroder colleaguemina kolleger på kontoret my fellow-workers
tillhörighetsubstmina (dina etc.) tillhörigheter my (your etc.) belongings, my (your etc.) possessions
1 tvåverbjag tvår mina händer I wash my hands of it
förverkligaverbrealize; t.ex. plan carry…into effectförverkliga mina idéer carry out my ideas
© NE Nationalencyklopedin AB