Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 minsubstansiktsuttryck expression; uppsyn air; utseende lookgöra miner grimasera make faces <åt ngn at sb>, pull faces <åt ngn at sb>hålla god min i elakt spel grin and bear it
1 min (mitt, mina)pronomenmy; (självst.) mineMina damer och herrar! Ladies and Gentlemen!jag har gjort mitt I have done my part (bit)jag och de mina me and my family (my people)
1 mittpronomense min
skadegladadjektivom t.ex. min malicious
anmodansubstrequestpå min anmodan at my request
ensaksubstdet är min ensak that's my business
tillrådansubstpå min tillrådan on my advice
hennespronomenher; om djur el. sak vanligen its; självst. hers; se minför ex.
bisteradjektivom min etc. grim, forbidding; om klimat severebistra tider hard times
åsiktsubstview <om about>, opinion <om of, about>enligt min åsikt in my opinion
© NE Nationalencyklopedin AB