Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

miljösubstyttre förhållanden environment; omgivning surroundings (pl.)förstöra miljön destroy the environment, pollute the environment
nedsmutsningsubstom miljö pollution
nedsmutsadadjektivvery dirty; om miljö polluted
omgivningsubstomgivning el. omgivningar t.ex. en stads surroundings (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknastrakt neighbourhood; miljö environment
© NE Nationalencyklopedin AB