Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
  • Svenska
    • Svensk ordbok
    • Svenska synonymer
  • Engelska
    • Engelska gratis
    • Engelska Pro
    • Engströms engelska tekniska
    • Gullbergs engelska fackordbok
    • Engelsk medicinsk
  • Tyska
  • Franska
  • Spanska
  • Arabiska
  • Italienska
  • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

militärsubstsoldat serviceman; i armén soldieren hög militär a high-ranking officerbli militär join the armed forceskrigsmaktenmilitären the military (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasthe army
adjektivmilitary
civiladjektivcivil; motsats: militär civiliani det civila in civilian life
substen civil a civilian
© NE Nationalencyklopedin AB