Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

mildhetsubstantiv~enmildness, softness, lightness, lenience, leniency, lenity, gentleness; jfr mild
utövatransitivt verb~de, ~tt.ex. funktion el. makt el. en rätt exercise; t.ex. välgörenhet el. hobby el. religion el. yrke practise; t.ex. inflytande el. press el. tryck exert; t.ex. mildhet el. tvång useutöva dragningskraft på ngn have attraction for sb, attract sbutöva makt exercise (wield) power
© NE Nationalencyklopedin AB