Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

mildadjektivmild; om t.ex. färg, regn soft; lindrig, om t.ex. straff light; om t.ex. röst, sätt gentle
förmaningsubstmild warning
lindrigadjektivmild mild; lätt el. obetydlig light, slighten lindrig förkylning a slight cold
blidadjektivom t.ex. röst soft; om t.ex. väder mild
hjärnskakningsubstmed. concussionfå en lindrig hjärnskakning have a mild concussion
beskedligadjektivmeek and mild; snäll obliging, good-natured; tam tame; oförarglig harmless
skonsamadjektivmild lenient <mot towards>; hänsynsfull considerate <mot towards>; barmhärtig merciful <mot towards>; varsam careful <mot towards>skonsam mot huden kind to the skin
© NE Nationalencyklopedin AB