Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

milsubsten mil ten kilometres; eng. motsvarighet ungefär six milesengelsk mil mile
regementesubstmil. regiment
luftlandsättaverbmil. airdrop
sergeantsubstmil. sergeant
luftlandsättningsubstmil. airdrop
korpralsubstmil. corporal
ointagligadjektivmil. impregnable
krypskyttsubstmil. sniper
garnisonsubstmil. garrison
menigsubstmil. private
© NE Nationalencyklopedin AB