Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

migpronomenmehan tog mig i armen he took my armen vän till mig a friend of minekom hem till mig! come round to my place!jag var utom mig I was beside myself
bannaverbbanne mig! I'll be damned!
veterligen och veterligtadverbmig veterligen to my knowledge
kväljaverbdet kväljer mig it makes me feel sick
försovaverbförsova sig oversleepjag försov mig I overslept
gallfebersubsthon retar gallfeber på mig she drives me crazy
härhemmaadverbat home; hos mig (oss) in this househär i landet in this country
hjärtesaksubstdet är en hjärtesak för mig I have it very much at heart
blosssubstfackla torchvid rökningjag tar mig ett bloss I'll just have a smoke
jämngammaladjektivhan är jämngammal med mig he is of the same age as me
© NE Nationalencyklopedin AB