Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

middagsubsttid noon, middaygod middag! good afternoon!i går middag yesterday at noonmåltid dinnersova middag have an afternoon nap, have a siestaäta middag ute borta dine outäta fisk till middag have fish for dinner
käkaverbvard. have some grubkäka middag have dinner
bortbjudenadjektivvara bortbjuden på middag be invited out to dinner
ätaverbeatäta upp eat upäta upp sina ord eat one's wordsvad ska vi äta till middag? what shall we have for dinner?
snitsaverbvard.snitsa till (ihop) a) t.ex. middag knock up, fix b) ett tal put together c) piffa upp smarten up
trollaverbgöra trollkonster do conjuring trickstrolla bort spirit awaytrolla fram en middag produce a dinner as if by magic
bättreadjektivbetteren bättrefin, god middag a good dinnerett bättrebra hotell a decent hotelhon kom på bättre tankar she thought better of itså mycket bättre so much the better, all the better
finadjektivfine; elegant smart; bra fine, very goodfina betyg high marks; amer. high gradesen fin middag a first-rate dinnerpå ett fint sätt tactfullyfint! fine!, good!göra fint i rummet tidy up in the room, make things look nice in the roomklä sig fin dress upvad fin du är! you're looking smart!
beverbrelig. praybe en bön say a prayerask; stark. beg; hövligt requestbe ngn om ngt el. be ngn att få ngt ask sb for sthbe ngn om en tjänst ask sb a favouri hövlighetsfraserfår jag be om…? el. jag ska be att få… can (could) I have…, please?får jag be om notan? the bill, please!bjuda ask, invitebe ngn komma hem på middag ask sb to dinner
bjudaverberbjuda, räcka fram offer; servera serveinbjuda ask, invitebjuda ngn på middag ask sb to dinnerbetala treat <ngn på ngt sb to sth>det är jag som bjuder it is on megöra anbud offer; på auktion bid <på ngt for sth>
verb och partikelverbbjuda hem ngnask sb homebjuda igeninvite...back, invite...in returnbjuda upp ngntill dans ask sb for a dancebjuda uttill salu offer for salebjuda ut ngn på restaurang etc. take sb out
© NE Nationalencyklopedin AB