Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

metodsubstmethod
uppfinnaverbinvent; t.ex. metod devise
tekniksubstmetod techniqueingenjörskonst engineering; vetenskap el. skolämne technology
litografisubstmetod lithographyen litografi a lithograph
användbaradjektivusable; om t.ex. metod practicablei användbart skick in working order
medelsubstsätt, metod meanspl. likabotemedel remedy <mot for>medel (pl.) pengar money (sing.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasfunds
receptsubstmed. prescriptionkok. recipe < for>det finns inget enkelt recept metod there's no simple formula <för for>, there's no simple method <för for>
greppsubstgrasp <i, om of>; hårdare grip; tag holdmetod methodvid brottning holdett klokt grepp a wise movejag får inget grepp om det I can't get the hang of it
nyadjektivnew; hittills okänd, om t.ex. metod novel; färsk fresh; nyligen inträffad recenten ny en annan another, another oneett nyttannat pappersark a fresh sheet of paperden nya generationen the rising generationen ny Hitler a second Hitlerdet nya i what is new about (in)nytt once more
ordningsubstorder; ordentlighet orderliness; snygghet tidiness; metod methodjag får ingen ordning på det här I can't get this straighthålla ordning på ngt keep sth in orderdet är helt i sin ordning it is quite in orderi vanlig ordning as usualgöra i ordning ngt get sth ready, get sth in ordergöra sig i ordning get readyställa i ordning ngt get sth in order, put sth in orderföljd order, sequence
© NE Nationalencyklopedin AB