Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

metallsubstmetal
mässingsubstmetall brass
uransubstmetall uranium
nickelsubstmetall nickel
kromsubstmetall chromium
bunkesubstav metall pan; av porslin bowl
klirraverbjingle; om glas clink; om metall ring
staketsubstav trä fence; av metall railing
glödhetadjektivom metall red-hot; friare glowing hot
borraverbbore <efter for>; t.ex. metall drill <efter for>
© NE Nationalencyklopedin AB