Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

mässsubstmess; lokal mess, messroom
soppasubstsoupvard. mess
kletaverbmess about, make a messkleta ner mess up
klantaverbklanta sig make a mess of things
2 kladdsubstnågot kladdigt sticky messklotter scribble
rörigadjektivmessyvad här är rörigt! what a mess!
pannkakasubstpancakedet blev pannkaka av alltihop it fell flat, it became one big messgöra pannkaka av ngt make a mess of sth, muck up sth
sagolikadjektivfabulous; fantastisk t.ex. om tur fantasticen sagolik röra an incredible mess
grisaverbgrisa ner mess upgrisa ner sig make oneself all dirty
skräpaverbskräpa ned make a messskräpa ned i rummet litter up the room
© NE Nationalencyklopedin AB