Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

messsubstantiv~et, =vard. text
hundbajssubstantiv~etdog mess, dog's dung
mässsubstantiv~en, ~armess; lokal äv. messroom
officersmässsubstantiv~en, ~arofficers' mess; sjö. wardroom
sjabblaintransitivt verb~de, ~tsjabbla med trassla till mess up, make mess ofspelaren sjabblade med bollen …fumbled [with] the ballsjabbla bort en chans fluff (mess up) a chance
oordningsubstantiv~enallm. disorder; förvirring äv. confusion; oreda äv. disarray, muddle, messi oordning in disorder, in confusion, in a muddle, in a mess
oredasubstantiv~noordning disorder, disarray; förvirring el. oklarhet confusion; röra muddle, mess, jumble, shambles (vanl. sg.)ställa till oreda i ngt make a muddle (mess) of sth
svinatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tsvina ner i rummet make a mess in…, leave…like a pigstysvina ner sig get oneself in a mess
klistersubstantivklistretpaste; lim glue, adhesive, cementråka i klistret get into a jam (fix, mess)sitta i klistret be in a mess (a fix, the soup)
kletaintransitivt verb~de, ~tmake a mess, daubkleta ner soil, mess uptransitivt verb~de, ~tfärg o.d. daub
© NE Nationalencyklopedin AB