Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

menkonjunktionbut
manskapsubstkoll. men (pl.)sjö. crew
karlsubstmanpl. menfellow, chap
krigsfartygsubstwarship, man-of-warpl. men-of-war
pjässubstteat. playföremålel.mil. pieceschack. manpl. men
sorgligadjektivledsam el. beklaglig sad; bedrövlig deplorableett sorgligt faktum a melancholy factdet är sorgligt men sant it is sad but unfortunately true
direktadjektivdirect; omedelbar immediate
adverbdirectly; omedelbart immediately; raka vägen directinte direkt rik, men… not exactly rich, but…tv., som rubrik livesända direkt broadcast live
naggandeadverbden (han, hon etc.) är liten men naggande god there isn't much of it (him, her etc.) but what there is, is good
visserligenadverbhelt visst certainly; förvisso to be surehan är visserligen duktig, men… it is true that he is clever, but…
andesubstsjäl spirit, mindanden är villig, men köttet är svagt the spirit is willing, but the flesh is weakokroppsligt väsen spirit, ghostden Helige Ande the Holy Ghost
© NE Nationalencyklopedin AB