Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

1 menkonjunktionallm. but; uttr. motsättning ('det är bara det att') äv. onlymen ändå yet; emellertid howeverhan är bra men alldeles för ung …but (only he is) far too youngen liten men dock märkbar skillnad a small [but] yet…[nej] menmamma! oh,…!substantivett, pl. =hake snag; invändning but, objectioninga men! no arguing (arguments)!
2 mensubstantiv~et, =skada harm, injury; förfång detrimenthan kommer att få men för livet av den brutala behandlingen …will leave a permanent mark on himhan har fortfarande men av olyckan he is still suffering from the [after-]effects of…
fläderblomsubstantiv~menelderflower
blodskamsubstantiv~menincest
löjromsubstantiv~menwhitefish roe
bärremsubstantiv~men, ~marstrap
dagdrömsubstantiv~men, ~mardaydream
brudgumsubstantiv~men, ~marbridegroom
elströmsubstantiv~menelectric current
svettremsubstantiv~men, ~marsweatband
© NE Nationalencyklopedin AB