Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

mellanliggandeadjektivoböjl.intermediate, interveningde mellanliggande städerna the towns in between
mellerstaadjektivsuperlativ (attr.)middle, central; mellanliggande intermediateden mellersta the middle one [i ålder in age]mellersta Sverige Central (the middle parts (pl.) of) SwedenMellersta Östern the Middle East
© NE Nationalencyklopedin AB