Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

mellanprepositionmellan två between; mellan flera, 'bland' amongmellan femtio och sextio personer some fifty or sixty people
förbundsubstmellan stater alliance; federation federation
mellantingsubstett mellanting mellan… something between…
samlevnadsubstmellan människor social life, living togetherfredlig samlevnad mellan nationer el. grupper peaceful coexistence
zappaverbvard., växla mellan tv-kanaler zap
åtskillnadsubstgöra åtskillnad mellan make a distinction between
gluggsubsthole, opening, aperture; mellan tänderna gap
jämställdhetsubstmellan könen sex equalityparitydet råder jämställdhet mellan dem they are on an equal footing
mellandagarnasubst plmellan jul o. nyår the days between Christmas and New Year
trafiksubsttrafficfartyget går i regelbunden trafik mellan… the vessel runs regularly between…
© NE Nationalencyklopedin AB