Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

mellanprepositionspec. mellan två between; mellan flera el. 'bland' among[st]titta fram mellan molnen el. träden peep out from behind (from among)…är det något mellan dem? is there anything between them?mellan femtio och sextio personer infann sig some fifty or sixty people…han är mellan femtio och sextio år he is [somewhere] between fifty and sixtynatten mellan den 5 och 6 var det on the night of the 5th to the 6th…telefonen är avstängd natten mellan måndag och tisdag …from Monday evening till Tuesday morninghan dog natten mellan måndag och tisdag …on Monday night (senare in the early hours of Tuesday morning)proportionen mellanfödelse- och dödstal the proportion of…to…bättre förståelse mellan folken a better…among [the] nations, a better international…läsa mellan raderna read between the linesmellan fyra ögon in private; se vidare under öga
mellantingsubstantiv~et, =, ett mellanting mellan… something (a cross) between…
fiendskapsubstantiv~enenmity, hostility; mellan person äv. animosity
samlevnadsubstantiv~en a) mellan människor social life; samliv life togetheräktenskaplig samlevnad married life b)mellan t.ex. nationer[fredlig] samlevnad [peaceful] coexistence
förbrödringsubstantiv~en, ~ar, förbrödringen mellan folken the establishment of good relations between peoples
samgåendesubstantiv~tsammanslagning fusion, merger; gemensam aktion joint actionett samgående mellan… [close] cooperation between…
mellanstatligadjektiv~tinternational; mellan delstater el. t.ex. i USA interstate…
mittremsasubstantiv~n, -remsormellan två vägbanor central reservation; amer. median strip
knastraintransitivt verb~de, ~tcrackle; om grus el. något mellan tänderna crunch
krocksubstantiv~en, ~arbil~ o.d. collision, crashmellan t.ex. tv-program clash
© NE Nationalencyklopedin AB